ipt@ipt.com.pl
+48 71 719 30 00
 • pl
 • en

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

IPTCC przedstawia informację o tym,  w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie są związane z tym prawa osoby, której dane dotyczą.

Kto jest administratorem  danych osobowych?
Z chwilą przekazania danych osobowych IPT Call Center Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Krajowej 62 staje się ich administratorem. Kontakt telefoniczny do Spółki: 71 719 30 00.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych po adresem e-mail: iod@ipt.com.pl, tel.: 71 719 30 00.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez IPTCC?
Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach marketingowych wobec Pani/Pana, podmiotu, którego Pani/Pan jest właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą, w tym przekazywania ich odbiorcom współpracującym ze Spółką, przygotowania oferty, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaprezentowania tej oferty, a także przeprowadzenia badania satysfakcji klienta; celem przetwarzania jest także przechowywanie informacji na potrzeby ochrony praw osoby, której dane dotyczą i administratora, w tym przedstawiania dowodów w postępowaniach. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Spółki, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości, a także ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane będą ujawniane: dostawcom usług, zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe, partnerom Spółki w celu zaprezentowania ich oferty.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?
Dane będą przechowywane:
Przez okres działalności Spółki, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO lub
przez okres trwania umowy i wymagany przepisami prawa (w tym podatkowego i rachunkowego), także niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;

Jakie ma prawa osoba, której dane dotyczą?
Osoby, których dane są przetwarzane przez Spółkę, mają prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;
 2. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
 3. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
 7. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie.

Czy trzeba podać nam swoje dane?
Podanie danych jest: dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub
wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy;

 Czy przetwarzamy  dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osoby, której dane dotyczą?

 1. Jednym ze sposobów przetwarzania danych może być profilowanie, tj. określanie profili preferencji osoby, której dane dotyczą na podstawie tych danych i tym samym dostosowywanie usług Spółki i treści jakie otrzymuje ta osoba.
 2. Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby, której dane dotyczą tylko:
  • w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką jako administratorem a tą osobą lub
  • gdy osoba ta wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.

W innych wypadkach profilowanie może odbywać się  tylko wtedy, gdy  podlega ingerencji człowieka. W każdym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie musi być zgodne z prawem a Spółka jako administrator musi zapewnić odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów  osoby, której dane dotyczą.

 1. Osoba, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie już w ten sposób przetwarzała danych.

Dane kontaktowe

Zadzwoń, napisz. Spotkajmy się i porozmawiajmy o ofercie dla Twojej firmy.

 • Adres e-mail:  ipt@ipt.com.pl
 • Adres: Armii Krajowej 62 50-541 Wrocław
 • Telefon: +48 71 719 30 00
 • Fax: +48 71 719 30 98
 • KRS: 0000309020

  NIP: 899-26-41-047

  REGON: 020751080

  kapitał zakładowy:1.000.000 zł

 • Kontakt do naszego IOD:  iod@ipt.com.pl, +48 71 719 30 00

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na kontakt oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail) od IPT Call Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Armii Krajowej, nr 62, 50-541 Wrocław oraz na podane przeze mnie adresy poczty mailowej i / lub numery telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjno-handlowych przez IPT Call Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Armii Krajowej, nr 62, 50-541 Wrocław. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia o administratorze, celach przetwarzania oraz moich prawach. Wiem, iż w każdym momencie mogę wycofać zgodę.