biuro@iptcc.pl
+48 530 527 932
 • pl
 • en

W dniu 25 maja 2018 r. Weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej „RODO”).

IPTCC zapewnia informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i jakie są prawa przysługujące podmiotowi danych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Z chwilą przekazania danych osobowych IPT Call Center Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mickiewicza 37/58 zostaje ich administratorem. Kontakt telefoniczny z firmą: 530 527 932.

Jak skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z inspektorem danych osobowych na następujący adres e-mail: iod@ipt.com.pl, tel .: 530 527 932.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez IPTCC?

Dane będą przetwarzane w celu wykorzystania ich w działaniach marketingowych wobec osoby, której dane dotyczą, której podmiotem jest właściciel, partner lub przedstawiciel, w tym przekazanie ich odbiorcom współpracującym ze Spółką, przygotowanie oferty, nawiązanie kontaktu telefonicznego, mailem lub pocztą elektroniczną i przedstawić tę ofertę, a także przeprowadzić badanie satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 punkt i RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, lub art. 6 ust. 1 punkt f RODO – uzasadnione interesy administratora, które polegają na prowadzeniu i rozwoju działalności Spółki, wzbogacaniu oferty dla klientów, prezentacji usług, badaniu i poprawie jakości, a także ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Celem przetwarzania może być również przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy / zamówienia między osobą, której dane dotyczą, a IPT Call Center Sp. z o.o., w tym przestrzegania zobowiązań publicznoprawnych, np. w dziedzinie podatków. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 punkt b oraz punkt f. RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, które nawiązują kontakty biznesowe, zaciągają prawa i obowiązki wobec właściwie reprezentowanych osób oraz dbają o interesy Spółki.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane zostaną ujawnione: dostawcom usług, zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym i biznesowym, firmom kurierskim, firmom pocztowym, firmom księgowym i usług HR, partnerom Spółki w celu przedstawienia swojej oferty.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane będą przechowywane:

W okresie działalności Spółki, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt f. RODO lub

na czas trwania umowy i wymagane przez prawo (w tym podatkowe i księgowe), również niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń;

Jakie prawo ma osoba, której dane dotyczą?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Firmę, mają prawo do:

 1. dostęp do twoich danych osobowych, tj. potwierdzenie przetwarzania danych, informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych i odbiorcach oraz informacje o prawach administratora;
 2. wymagające natychmiastowego sprostowania, dodania danych;
 3. wniosek o usunięcie danych, jeżeli jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przekazywanie danych, które przekazali administratorowi;
 6. sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt f RODO (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
 7. wnieść skargę do organu nadzorczego w sprawie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych jest: dobrowolne, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych lub
wymóg umowny i warunek zawarcia umowy;

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym profilowanie) w sposób, który wpływa na prawa osoby, której dane dotyczą?

 1. Jedną z metod przetwarzania danych może być profilowanie, tj. Definiowanie profilów preferencji osoby, której dane dotyczą tych danych, a tym samym dostosowywanie usług Firmy i treści, które ta osoba otrzymuje.
 2. Proces decyzyjny oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowaniu) może być zastosowany tylko do osoby, której dane dotyczą:
 3. w celu zawarcia i wykonania umowy między Spółką jako administratorem a tą osobą lub kiedy osoba wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.

W innych przypadkach profilowanie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy podlega interwencji człowieka

Zadzwoń, napisz. Spotkajmy się i porozmawiajmy o ofercie dla Twojej firmy.

 • Adres e-mail:  biuro@iptcc.pl
 • Adres: Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
 • Telefon: +48 530 527 932
 • Fax: +48 530 527 932
 • KRS: 0000309020

  NIP: 899-26-41-047

  REGON: 020751080

  kapitał zakładowy:1.000.000 zł

 • Kontakt do naszego IOD:  biuro@iptcc.pl, +48 530 527 932

Wypełnij formularz

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na kontakt oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail) od IPT Call Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Armii Krajowej, nr 62, 50-541 Wrocław oraz na podane przeze mnie adresy poczty mailowej i / lub numery telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjno-handlowych przez IPT Call Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Armii Krajowej, nr 62, 50-541 Wrocław. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia o administratorze, celach przetwarzania oraz moich prawach. Wiem, iż w każdym momencie mogę wycofać zgodę.