530 990 449

bok@iptcc.pl

Poznań

Kielce

Lwów

Kontakt.

Masz pytania?

Coordinates of this location not found
Formularz kontaktowy

Obowiązek informacyjny

W dniu 25 maja 2018 r. Weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej „RODO”).

BPRC zapewnia informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i jakie są prawa przysługujące podmiotowi danych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Z chwilą przekazania danych osobowych Business Partner Renata Czuchra. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Motylkowej 2/1, zostaje ich administratorem. Kontakt telefoniczny z firmą: 530 990 449

Jak skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami  na następujący adres e-mail:  bok@iptcc.pl tel: 530 527 932.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez BPRC?

Dane będą przetwarzane w celu wykorzystania ich w działaniach marketingowych wobec osoby, której dane dotyczą, której podmiotem jest właściciel, partner lub przedstawiciel, w tym przekazanie ich odbiorcom współpracującym ze Spółką, przygotowanie oferty, nawiązanie kontaktu telefonicznego, mailem lub pocztą elektroniczną i przedstawić tę ofertę, a także przeprowadzić badanie satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 punkt i RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, lub art. 6 ust. 1 punkt f RODO – uzasadnione interesy administratora, które polegają na prowadzeniu i rozwoju działalności Spółki, wzbogacaniu oferty dla klientów, prezentacji usług, badaniu i poprawie jakości, a także ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Celem przetwarzania może być również przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy / zamówienia między osobą, której dane dotyczą, a Business Partner Renata Czuchra, w tym przestrzegania zobowiązań publicznoprawnych, np. w dziedzinie podatków. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 punkt b oraz punkt f. RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, które nawiązują kontakty biznesowe, zaciągają prawa i obowiązki wobec właściwie reprezentowanych osób oraz dbają o interesy Spółki.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane zostaną ujawnione: dostawcom usług, zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym i biznesowym, firmom kurierskim, firmom pocztowym, firmom księgowym i usług HR, partnerom Spółki w celu przedstawienia swojej oferty.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane będą przechowywane:

W okresie działalności Spółki, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt f. RODO lub

na czas trwania umowy i wymagane przez prawo (w tym podatkowe i księgowe), również niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń;

Jakie prawo ma osoba, której dane dotyczą?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Firmę, mają prawo do:

dostęp do twoich danych osobowych, tj. potwierdzenie przetwarzania danych, informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych i odbiorcach oraz informacje o prawach administratora;

wymagające natychmiastowego sprostowania, dodania danych;

wniosek o usunięcie danych, jeżeli jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;

ograniczenia przetwarzania,

przekazywanie danych, które przekazali administratorowi;

sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt f RODO (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);

wnieść skargę do organu nadzorczego w sprawie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych jest: dobrowolne, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych lub
wymóg umowny i warunek zawarcia umowy;

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym profilowanie) w sposób, który wpływa na prawa osoby, której dane dotyczą?

Jedną z metod przetwarzania danych może być profilowanie, tj. Definiowanie profilów preferencji osoby, której dane dotyczą tych danych, a tym samym dostosowywanie usług Firmy i treści, które ta osoba otrzymuje.

Proces decyzyjny oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowaniu) może być zastosowany tylko do osoby, której dane dotyczą:

w celu zawarcia i wykonania umowy między Spółką jako administratorem a tą osobą lub kiedy osoba wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.

W innych przypadkach profilowanie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy podlega interwencji człowieka

Dzwoń:  530 990 449

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości